For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Asplan Viak Digital Årsrapport 2019

Et blikk tilbake - to skritt frem

Den fremste arena for samfunnsutvikling

Ved Elisabeth Heggelund Tørstad, Administrerende direktør, Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy

2019 ble et viktig år for Asplan Viak og for vårt arbeid med å levere på en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Dette ble året da bærekraft i mange sammenhenger gikk fra å være et vagt, overordnet begrep til å være noe konkret og til å styre både investeringer og prioriteringer.

Resultatene Asplan Viak har oppnådd i 2019 har i tillegg til en markant omsetningsvekst også styrket selskapets markedsposisjon og vår attraktivitet som arbeidsgiver for samfunnsengasjerte og faglig sterke medarbeidere.

Artikkel: Et blikk tilbake – to skritt frem >>

Utvalgte høydepunkter fra 2019

 • Januar

 • Februar

 • Mars

 • Mars

 • Mars

 • April

 • Mai

 • Juli

 • August

 • Oktober

 • Oktober

 • November

 • November

 • November

 • November

 • Desember

Januar

Asplan Viak setter fokus på bærekraft i by og stedsutvikling

Les mer >>

Februar

Asplan Viak med planer for nye Majorstuen

Les mer >>

Mars

Elisabeth Heggelund Tørstad blir ny administrerende direktør i Asplan Viak

Les mer >>

Mars

Asplan Viaks forslag til fremtidsbyen Trondheim

Les mer >>

Mars

Ansatt nummer 1000 i Asplan Viak

Les mer >>

April

Asplan Viak åpnet kontor i Haugesund

Les mer >>

Mai

Asplan Viak overtar Ingeniør Per Rasmussen AS

Les mer >>

Juli

«Mot Vågen» er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

Les mer >>

August

Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand

Les mer >>

Oktober

Frokostseminar: Det livsviktige vannet – sårbarhet i vannforsyningen

Les mer >>

Oktober

Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris

Les mer >>

November

1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings

Les mer >>

November

Asplan Viak på topp ti-listen over attraktive arbeidsgivere

Les mer >>

 

 

November

BAE-næringen SAMMEN2020

Les mer >>

November

Undervannsrestauranten Under en av vinnerne av prisen Betongtavlen 2019

Les mer >>

Desember

Halvdagsseminar: Klimakrav i offentlige anskaffelser

Les mer >>

Lederartikler

Nøkkeltall

Asplan Viaks ledergruppe om fremtiden

 • Foto: Erik Burås

  Selv om fremtiden er digital, vil menneskelig kompetanse og erfaring fremdeles stå like sterkt. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030. I denne planen utgjør teknologi og digitalisering hjørnesteinene for måloppnåelse.Ved å kontinuerlig tilpasse oss og være helt i front av disse prosessene, skal vi fremover skape helhetlig lønnsomhet, retning og fart.

Styrets årsberetning

 • Ingelise Arntsen

  Styreleder

  “Asplan Viak har som visjon å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Det betyr at vi ønsker å være med å skape kunnskapsbasert debatt, formidle innsikt og delta på aktuelle arenaer med vår ekspertise. Denne kompetansen og samfunnsengasjementet opplever jeg som en svært viktig bærebjelke og styrke i selskapet, som jeg tror vi kan synliggjøre og gjøre til et enda tydeligere konkurransefortrinn fremover. Både i dialogen med kundene våre og som en attraktiv arbeidsplass for nåværende og fremtidige medarbeidere”.

  Les styrets årsberetning her >>

Til neste kapittel

Et bærekraftig år

Kapitler