Asplan Viak Digital Årsrapport 2020

Et blikk tilbake - to skritt frem

Scroll nedover
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

Sammen med våre kunder skaper vi varige verdier for et samfunn i endring

Året 2020 ble på mange måter annerledes enn vi hadde planlagt. Pandemien har vist oss at vi er sårbare, og skapt en ny dimensjon av usikkerhet. Vi kom oss imidlertid styrket gjennom året med en solid omsetningsøkning på ni prosent og en økning på seks prosent i antall ansatte. Asplan Viak har med det spilt en sentral rolle i å forme samfunnet vårt i en bærekraftig retning.
Les lederen til vår administrerende direktør

Trippel bunnlinje

I denne strategiperioden 2021 – 2024 forplikter vi oss til rapportering på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften. I 2020 formulerte vi mål og forberedte oss på å måle oss på disse.

 • Finansielle mål

 • Sosiale mål

 • Miljømål

Finansielle mål

Vi skal opprettholde ledende markedsposisjoner og oppnå 4 – 6 % årlig lønnsom vekst i omsetning.

Vi skal styrke våre konkurransefortrinn og lønnsomhet og har ambisjon om 5 % margin på slutten av strategiperioden.

Sosiale mål

Vi skal være en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler ny innsikt.

Vi skal være en kunnskapsrik pådriver inn i samfunnsdebatten.

Miljømål

Vi skal være den foretrukne rådgiver i planlegging og utforming av et bærekraftig samfunn.

Vi skal være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i egen drift.

Utvalgte høydepunkter fra 2020

Powerhouse Telemark har det mest energieffektive solcellepanelet noensinne bygget i Norge.

Les mer

Vi lanserte verktøyet, det sosiale barometeret, hvor det er mulig å måle i hvilken grad et prosjekt er sosialt bærekraftig.

Les mer

Vi har utviklet strandsoneplanlegging i 3D. Verktøyet gjør det enklere for kommunene å vurdere offentlig tilgjengelighet i strandsonen, og vurdere privatiseringsgraden av nye utbyggingsforslag.

Les mer

Rydde-appen er et nasjonalt verktøy for å hjelpe frivillige å rydde, melde fra om søppel og bidra til bedre kunnskap om avfall på avveie.

Les mer

Vi hadde ansvaret for landskapsarkitektur i prosjektet Nye Lilleby.

Les mer

Vi utviklet kartløsningen som skulle gjøre det lettere å planlegge sykkelturer og finne gode ruter i Norge.

Les mer

Geotermos lagrer solenergi fra sommeren til bruk om vinteren. Vi deltok med vår ekspertise innen grunnvarmefaget i dette banebrytende prosjektet.

Les mer

Sammen med Mad Arkitekter, Probiz og Casagrande Laboratory har vi videreutviklet visjonen om transformasjon av Dokken, en helt ny bydel i Bergen.

Les mer

Vi har utarbeidet et flomsonekart som Sortland Kommune kan benytte i planlegging av videre utbygging av Vestmarka næringsområde.

Les mer

Asplan Viak har sammen med DRMA og Tina Saaby utarbeidet prosjektet Urban kraftkule i nord, for en ny bydel på dagens flyplass i Bodø.

Les mer

Prosjekt Labakken skole: Labakken er en tre-parallell barneskole som også inkluderer flerbrukshall, motorikkhall og kulturscene.

Les mer

Vi har bidratt med ombruksrådgivning og landskapsarkitektur i Oslos første fullskala ombruksbygg.

Les mer

 

 

Vi bistod Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) med å få på plass et konkret system for å kunne rapportere på FNs bærekraftsmål.

Les mer

Våre fire divisjonsdirektører om året som gikk

Omlegging til trippel bunnlinje

Det er en økende erkjennelse om at finansielle resultater alene ikke beskriver, eller sikrer, et selskaps langsiktige robusthet og verdiskapning. Dette konkretiseres i krav, regelverk og forventninger fra mange aktører, ikke minst i EUs nye taksonomi knyttet til grønn finans.

I Asplan Viak har vi tatt konsekvensen av dette og har forpliktet oss til å skape verdi for oss selv og våre kunder i form av økonomisk, miljøvennlig og sosial bærekraft. I vår neste årsrapport vil vi inkludere nøkkeltall på en tydelig trippel bunnlinje.

For å oppfylle ambisjonene våre setter vi av 4 % av omsetningen i selskapet til bærekraftig innovasjon og utvikling. Dette inkluderer en forpliktelse om klimanøytralitet i egen drift, hvor våre kontorer vil være viktige elementer. Vi ser det også som vårt ansvar å bidra til å utvikle og dele innsikt i samfunnsdebatten.

Nøkkeltall

Styrets årsberetning

 • Ingelise Arntsen

  Styreleder

  “Sammen med våre kunder ønsker Asplan Viak å skape varige verdier for et samfunn i endring. Dette kommer til å bli viktigere i årene som kommer”.

  Les styrets årsberetning her

Stiftelsen Asplan

 • Tore Olaf Rimmereid

  Stiftelsens styreleder

  Stiftelsen Asplan er en holdningstiftelse som har til formål å fremme Asplan Viak konsernets kontinuitet og utvikling, og sikre arbeidsplasser i konsernet. Gjennom sitt eierskap skal stiftelsen fremme Asplan Viak-konsernets langsiktige økonomiske resultater, og en positiv miljømessig- og samfunnsmessig effekt av virksomheten.

  Les uttalelse fra styreleder i Stiftelsen Asplan