Dette er Asplan Viak

Scroll nedover
Foto: Nadia Frantsen

Kompetanseløft og digitalisering

Vi er en organisasjon som kontinuerlig utvikler tjenester og produkter. 3,5 prosent av omsetningen skal allokeres til utvikling av styrking av selskapets konkurransefortrinn, inkludert ny innsikt, nye tjenester og forretningsmodeller.

Les mer om vår digitale innovasjon

Vi i Asplan Viak

Menneskene er den viktigste ressursen i Asplan Viak. Kompetanseheving, medarbeiderundersøkelse og kultur på kontoret er noen elementer som skilte seg positivt ut i året som gikk.

Les mer

Sitater fra ansattrepresentanter i stiftelsesstyret

Nøkkeltall

Våre kundeløfter

Basert på hva våre kunder og samfunnet trenger for fremtiden, har vi utarbeidet løfter for hva vi skal tilføre i alle våre oppdrag, råd og løsninger. Kundeløftene bygger på våre styrker. De forsterker vår konkurransekraft og vår egenart.

Les mer om våre kundeløfter

I 2020 satt vi retning for neste strategiperiode

Vega Scene

Måldagene