Elisabeth Heggelund Tørstad, Administrerende direktør, Asplan Viak.

Året som gikk

Foto: Nina Rangøy

Året 2020 ble på mange måter annerledes enn vi hadde planlagt. Pandemien har vist oss at vi er sårbare, og skapt en ny dimensjon av usikkerhet. Vi kom oss imidlertid styrket gjennom året med en solid omsetningsøkning på ni prosent og en økning på seks prosent i antall ansatte. Asplan Viak har med det spilt en sentral rolle i å forme samfunnet vårt i en bærekraftig retning.

Våre ansatte har vist enorm vilje og evne til å fortsette å levere fremragende kompetanse i samarbeid med kollegaer over hele landet. Sammen har vi med våre kunder og samarbeidspartnere holdt hjulene i gang og styrket vår ordrebok. Dette til tross for å ha tilbragt store deler av året på hjemmekontor.

2020 var også året vi utformet en ny strategi. Strategien har en solid forankring i eierskapet til Stiftelsen Asplan og selskapets overordnede visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Vi har introdusert en trippel bunnlinje. Dette har formalisert vår forpliktelse til å skape langsiktige resultater og styrket vårt fokus på innovasjon og læring. Det er reflektert og konkretisert i tydelige løfter knyttet til hvilke verdier vi skaper for våre kunder. Vi har også innfusjonert våre datterselskaper Avinet og Urbanet for å skape flere muligheter basert på nye kombinasjoner av ekspertise, verktøy og modeller.

Jeg er stolt av rollen Asplan Viak har spilt i 2020. Vi har bidratt til å skape møteplasser, infrastruktur og bygg som er robuste for endring og designet for å vare, som takler klimaendringer og har lavt miljøfotavtrykk. Hvor mennesker har det godt – i dag og i morgen.