Lise Haaland Eriksen, Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg

En tydelig og styrket posisjon

Foto: Chris Aadland

2020 var et spesielt år, det var en krevende situasjon med pandemien. Dette påvirket markedet vårt, aktivitetsnivået bremset og konkurransen om oppdragene hardnet til. Til tross for dette har vi håndtert situasjonen bra. Jeg mener vi har vist en ny dimensjon av samhold, og at Asplan Viak er et fint sted å være.

2020 bar også preg av at vi omorganiserte oss. Vi gikk fra nasjonale fagavdelinger til regionale tverrfaglige enheter. En viktig målsetting med omorganiseringen er å sikre et bedre tverrfaglig samspill, samt få ledelsen tettere på kunder og medarbeidere. Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass gode, tverrfaglige ledergrupper som jobber godt i de regionale markedene. 

Gjennom året styrket vi posisjonen vår innen bærekraft og miljø. Vi har jobbet med flere ambisiøse prosjekter – og vi har rekruttert inn mange dyktige medarbeidere innen energi og miljø. Det har vært mange store, komplekse prosjekteringsoppdrag gående, der vi har fokusert på å løfte oss på tverrfaglig samspill og BIM (bygningsinformasjonsmodellering).

Et overordnet mål for divisjonen er å styrke vår posisjon som rådgiver og arkitekt for bygg med høye bærekraftsmål. Vi er sterke innen bad og undervisningsbygg – og vi skal jobbe for å styrke denne posisjonen videre. Vi ønsker også å styrke oss innen bolig og kontorer.

Gjennom 2020 har vi bygget sterke referanser innen viktige satsingsområder. Vi har hatt pågående arbeid på mange bad. Vi jobbet også med mange oppdrag innen undervisning.

Markedet etterspør nå bærekraftige løsninger med stort fokus både på energi og materialbruk. Vi fortsetter også å bygge referanser og kompetanse på massivtre. Det blir viktig å fokusere på innovasjon fremover. Det kommer flere nye aktører som vil tvinge frem smarte måter å jobbe på.