Per Christian Randgaard, Divisjonsdirektør Infrastruktur

En tydelig stemme i fremtiden

Foto: Erik Burås

Til tross for utfordringene 2020 ga oss har vi klart å holde farten oppe, og sett i perspektiv ble fjoråret veldig bra for vår divisjon. Vi leverte over budsjett og landet trygt på begge bein. Jeg ser at mulighetene i markedet er flere enn noen gang, noe som både er utfordrende og spennende. Det er stas å kunne jobbe i en slik bransje.

I vår divisjon er spennet mellom oppdrag stort – fra de lokale VA- og samferdselsprosjektene for en kommune eller privatperson til de store prosjektene som for eksempel Ålesund Vannbehandlingsanlegg (VBA) og Kvænangsfjellet. Jeg er heldig som får innblikk og kjennskap til begge deler.

Vi er ellers godt i gang med den nye strukturen vår. Jeg opplever at både gruppeledere og regionledere er aktive på mange fronter. Vi har laget handlingsplaner for å jobbe med å nå markedsmålene våre, og vil ta fatt i de enkelte for vår divisjon både lokalt, faglig og nasjonalt.

Det gir mening å være rigget slik som Asplan Viak er. Vi har et godt system for kunnskapsforvaltning og vil være en tydelig stemme i fremtiden. Det finnes mange muligheter innen infrastruktur og det er viktig å bygge videre på det vi er gode på. Vi har fått på plass en robust og fremoverlent fagstruktur. Jeg har stor tro på at vi kan utvikle både hver enkelt av oss og selskapet videre på dette fundamentet.