Tor Gunnar Øverli, Divisjonsdirektør Digitale tjenester

Fellesskapsfølelse og nye muligheter

Foto: Erik Burås

For vår divisjon var det mye spennende som skjedde i 2020. Vi gikk fra å være et eget AS, Avinet, til å bli innfusjonert som en egen fagdivisjon i Asplan Viak. Gitt forholdene har det vært en spesiell, men positiv tilpasningsprosess. Fusjoneringen har også forsterket vår fellesskapsfølelse med resten av selskapet. Samspillet med de andre divisjonene, med teknologi og med en felles innovasjonsportefølje åpner en rekke nye muligheter. Vår divisjon skal bidra til Asplan Viaks digitale transformasjon og utvikle nye digitale produkter, tjenester og nye forretningsmodeller.

Det viktigste vi oppnådde i 2020 var at Rydde og Rent hav ble lansert. Dette er store og viktige løsninger for Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø, bygget på vår Adaptive plattform og med et vesentlig bidrag til kampen mot forsøpling. Dette er også det viktigste prosjektet vårt.

Kunnskapen om hvor ting skjer eller kommer til å skje er kritisk for all virksomhet. Den informasjonen kan deles, analyseres, og brukes som del av beslutningsgrunnlaget vårt når vi skal innføre nye tiltak, planlegge arealbruk og utvikle samfunnet. Vi tror at dette blir et viktig grunnlag for at Asplan Viak oppnår resultater på trippel bunnlinje.