Tore Olaf Rimmereid, Stiftelsens styreleder

På lag med fremtiden

2020 var et begivenhetsrikt år, ikke bare møtte vi sammen med resten av verden en global utfordring. Asplan Viak forsterket også i 2020 strategien ved å utvide resultatmålingen til trippel bunnlinje.

Som et stort selskap og driver i mange sektorer er det nødvendig med en forretningsstrategi som gjenspeiler målene vi har satt oss. Det å rapportere på en trippel bunnlinje gjør at selskapet posisjonerer seg i større grad når det kommer til finansiell, miljøvennlig og sosial bærekraft. I tillegg har det vært viktig å omstille seg, samtidig som vi bevarer tradisjonen vår – å være en viktig aktør for samfunnet. På denne måten kan vi ha målsettinger som bygger opp under våre verdier og som gjør at ansatte og kunder kan identifisere seg med selskapet på en positiv måte.

For et år siden var det stor usikkerhet om hvordan pandemien ville påvirke samfunnet i sin helhet. Mitt inntrykk er at styret, ledelsen og de ansatte sammen har håndtert situasjonen veldig godt. Jeg ønsker at året som kommer skal motivere ansatte, gjøre de stolte og oppleve at vi sammen har gode forutsetninger for å lykkes.

Asplan Viak – former samfunnet – ser mennesket