Asplan Viak

Asplan Viak Digital Års- og Bærekraftsrapport 2021

Et blikk tilbake - to skritt frem

Scroll nedover
Foto: Kyrre Sundal

Evnen til å navigere stødig

 

2021 ble et spesielt år, på samme måte som sin forgjenger. De siste to årene har vist oss at evnen til å navigere stødig i uforutsette endringer er minst like viktig som en god plan.
Les lederen til vår administrerende direktør

Bærekraft målt gjennom trippel bunnlinje

Asplan Viak bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom rådene vi gir til kundene våre om hvordan de skal planlegge og bygge. Vårt løfte til kundene våre er at vi skal levere fremsynte, helhetlige og varige løsninger og at våre oppdrag skal bidra til samfunnsøkonomiske, miljømessige og sosiale mål.

Les mer

 • Finansielle mål

 • Sosiale mål

 • Miljømål

Finansielle mål

Vi skal opprettholde ledende markedsposisjoner og oppnå 4 – 6 % årlig lønnsom vekst i omsetning.

Vi skal styrke våre konkurransefortrinn og lønnsomhet og har ambisjon om 5 % margin på slutten av strategiperioden.

Sosiale mål

Vi skal være en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler ny innsikt.

Vi skal være en kunnskapsrik pådriver inn i samfunnsdebatten.

Miljømål

Vi skal være den foretrukne rådgiver i planlegging og utforming av et bærekraftig samfunn.

Vi skal være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i egen drift.

Utvalgte høydepunkter fra 2021

Ombruksprosjektet KA 13 vant flere priser

Les mer

Næringsministeren besøkte oss

Les mer

Ny strategi og profil for Asplan Viak

Les mer

AV Ombruk

Les mer

Utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg

Les mer

Urbanet Analyse utarbeidet rapport over pandemiens langsiktige konsekvenser for reiser med kollektivtransport

Les mer

Nye Tøyenbadet

Les mer

Innovasjonsprosjektet IntoZero

Les mer

En morsom omvei

Les mer

Oppkjøp av Stein Hamre arkitektkontor

Les mer

E6 Kvænangsfjellet

Les mer

Landskap LCA

Les mer

Stavanger kommunes Byggeskikkpris

Les mer

Om året som gikk

Styrets årsberetning

 • Ingelise Arntsen

  Styreleder

  Selskapet formaliserte i 2021 sin ambisjon om å levere resultat på tre bunnlinjer. Gode økonomiske resultat over tid er en forutsetning for Asplan Viaks videre vekst og utvikling av både medarbeidere og samfunn. I tillegg vil selskapet måle hvordan organisasjonen, gjennom aktiviteter og oppdrag, er med på å påvirke sine omgivelser på en positiv og bærekraftig måte.

  Les styrets årsberetning her

Nøkkeltall

Stiftelsen Asplan

 • Tore Olaf Rimmereid

  Stiftelsens styreleder

  Asplan Viak har alltid vært tuftet på et sterkt samfunnsengasjement og en av Stiftelsens viktige oppgaver er å ivareta dette i samarbeid med selskapet og dets medarbeidere. I 2021 har vi sett samfunnsengasjementet komme til uttrykk gjennom en tydelig selskapsstrategi.

  Les uttalelse fra styreleder i Stiftelsen Asplan