Asplan Viak

Dette er Asplan Viak

Scroll nedover
Foto: Nadia Frantsen

I mer enn 60 år har Asplan Viaks rådgivere formet samfunnet. Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan-, arkitektur- og ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig. Asplan Viaks kompetanse og 1200 ansatte finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Våre medarbeidere er tilstede over hele landet, fordelt på 32 kontorer.

Asplan Viak eies av Stiftelsen Asplan. Eierformen sikrer uavhengighet og faglig integritet. Den legger også grunnlag for stort engasjement i selskapets virksomhet fra den enkelte medarbeider, både fordi ansatte har stor direkte innflytelse på valg av styremedlemmer til stiftelsens styre og fordi resultatene av det medarbeiderne er med på å skape tilbakeføres til konsernet. Dette gir oss som selskap en unik mulighet til langsiktig planlegging, utvikling og kontinuitet.

Vårt formål er at vi sammen med våre kunder skaper varige verdier for et samfunn i endring. Selskapet skal utvikle og anvende kompetanse som hever kvaliteten på beslutninger og løsninger for kunder og samfunn. Vår visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling.

Vi investerer i mennesker og kompetanse, på denne måten bygger vi sterke fagmiljøer med høy faglig integritet. Asplan Viak er en kompetansebasert lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler ny innsikt. Vi skaper verdi for oss selv og våre kunder i form av økonomi, miljø og sosial bærekraft. Vi gir forpliktende konkrete løfter til kundene våre og setter av 4 % av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling. Vårt viktigste bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling ivaretas gjennom oppdragene for våre kunder.

Klikk her for å lese vår arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt 2021

Høsten 2021 arrangerte vi våre fagdager, se filmene her

Analyse, plan og landskap

Arkitektur og bygg

Infrastruktur

Asplan Viak og innovasjon

Vi skal gå foran og vise vei. Vi skal tørre å utvikle og ta i bruk nye metoder og løsninger. Dette forplikter oss til å satse ressurser på utvikling og våre medarbeidere og egne FoU-prosjekter, samt uvikle en kultur der høy kompetanse, nytenking og det å være fremoverlent og modig er positiv og verdsatt. Asplan Viak er en organisasjon som kontinuerlig utvikler våre tjenester og produkter. 3,5 % av omsetningen skal allokeres til utvikling av nye posisjoner og konkurransefortrinn, inkludert ny innsikt og nye forretningsmodeller.