Asplan Viak

Bærekraft målt gjennom trippel bunnlinje

Foto: Åse Holte

Asplan Viak bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom rådene vi gir til kundene våre om hvordan de skal planlegge og bygge. Vårt løfte til kundene våre er at vi skal levere fremsynte, helhetlige og varige løsninger og at våre oppdrag skal bidra til samfunnsøkonomiske, miljømessige og sosiale mål.

Selskapets resultater måles også på en trippel bunnlinje som inkluderer økonomiske resultater, effekt på miljøet og den sosiale påvirkningen på samfunnet.

Våre overordnede markedsmål bygger på selskapets styrker og gjenspeiler ambisjonen om å spille en sentral rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling. Asplan Viak skal være:

  • Den fremste rådgiveren innen strategiske analyser og bærekraftig samfunnsutvikling
  • Samfunnets viktigste pådriver for varige og fremsynte løsninger for vann og samferdsel
  • Den foretrukne arkitekt og rådgiver i byggeprosjekter med høye bærekraftmål
  • Fremst i å nytte og levere stedfestet digital informasjon og digitale produkter

Komme med nye løsninger

Vi vil skape varige verdier for et samfunn i endring sammen med kundene våre.

3,5 % av omsetningen vår skal derfor gå til å videreutvikle tjenestene våre til å løse samfunnets viktige utfordringer fremover, og til å dele innsikt fra oppdrag og FoU-aktivitet gjennom å delta i samfunnsdebatten og i ulike nettverk.

Vokse i omsetning

Med ledende kompetanse innen våre fagområder skal vi fortsette å styrke vår posisjon og ta markedsandeler innen våre strategiske målområder. Vi skal ha 4 – 6 % årlig vekst i omsetning og en forbedret resultatmargin gjennom strategiperioden.

Rydde i eget hus

Vi skal selv være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i vår egen drift.

Kontordrift og reiser utgjør en betydelig andel av vårt klimafotavtrykk. Vi setter av 0,5 % av omsetningen vår til å finne gode løsninger for å redusere fotavtrykket fra driften.