Asplan Viak

Elisabeth Heggelund Tørstad, Administrerende direktør, Asplan Viak.

Evnen til å navigere stødig

Foto: Nina Rangøy

2021 ble et spesielt år, på samme måte som sin forgjenger. De siste to årene har vist oss at evnen til å navigere stødig i uforutsette endringer er minst like viktig som en god plan.

I tillegg til svingninger og stor usikkerhet i våre markeder, har 2021 vært preget av å være første år med ny selskapsstrategi og profil – og dermed ambisiøse, interne endringsprosesser og mål.

Takket være menneskene i Asplan Viak, vår kultur, vårt samhold og ikke minst vår mangfoldige kunnskap, har selskapet vist sin robusthet og endringsevne. Gjennom dette usedvanlige året har vi fått til en god forbedring av de økonomiske resultatene og styrket vår ordrereserve med 16 %.

Vi har gjort investeringer i teknologi og innovasjon og arbeider aktivt med deling av kunnskap og innsikt i våre nettverk, med samarbeidspartnere og internt. Lokalt har vi styrket vår tilstedeværelse og nasjonalt har vi bidratt med kunnskap og kompetanse i samarbeid med viktige aktører for klima og bærekraft, slik som Skift, UNGC (United Nations Global Compact) og Ingeniører Uten Grenser.

I Asplan Viak har vi som mål å være den foretrukne rådgiver for fag og tjenester relatert til bærekraft i våre markeder. Gjennom våre oppdrag skal vi bidra til positive resultater på en trippel bunnlinje for selskapet og for samfunnet. Jeg er stolt over å kunne konstatere at 2021 har ført oss ett skritt nærmere dette.