Asplan Viak

Tore Olaf Rimmereid, Stiftelsens styreleder

Et sterkt samfunnsengasjement

I 2021 har vi kunnet observere Asplan Viak gjennom en ny selskapsprofil som markerer de store endringene selskapet har gjort de siste årene.

Asplan Viak har alltid vært tuftet på et sterkt samfunnsengasjement og en av Stiftelsens viktige oppgaver er å ivareta dette i samarbeid med selskapet og dets medarbeidere. I 2021 har vi sett samfunnsengasjementet komme til uttrykk gjennom en tydelig selskapsstrategi. Klima, økonomi og sosialt ansvar henger nøye sammen og hos Asplan Viak uttrykkes dette gjennom en trippel bunnlinje. Vi ser at selskapet foredler og viderefører denne filosofien gjennom sitt utvalg av samarbeidspartnere og nettverk, både regionalt og nasjonalt. På den måten styrker Asplan Viak sin posisjon som aktør og pådriver for det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn.

Etter nok et år preget av en global pandemi, er det med stolthet vi kan konstatere at Asplan Viak har greid seg godt gjennom den vanskelige tiden og unngått drastiske virkemidler, som f.eks. permitteringer som har rammet mange. Likevel er det nødvendig å styrke de økonomiske resultatene fremover. Det er en nødvendig forutsetning for å kunne videreutvikle selskapet og medarbeiderne i tiden fremover.

I årets medarbeiderundersøkelse kommer det frem at selskapet har gode resultater og scorer meget sterkt på arbeidsglede. Dette er et viktig signal å ta med seg etter nok et utfordrende år og sier noe om engasjementet som er i hjertet av vår virksomhet: våre medarbeidere.

Sammen jobber vi frem de beste løsningene for fremtiden!