Asplan Viak Digital Års- og Bærekraftsrapport 2022

Et blikk tilbake - to skritt frem

Scroll nedover
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch

Muligheter i en urolig tid

2022 har vært preget av uro og usikkerhet i verden. I dagens situasjon har vi en felles mulighet i å la knapphet på ressurser legge grunnlaget for enda større kraft i bærekraftsarbeidet.
Les lederen til vår administrerende direktør

Bærekraft målt gjennom trippel bunnlinje

Asplan Viak bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom rådene vi gir til kundene våre om hvordan de skal planlegge og bygge. Løftet til kundene våre er at vi skal levere fremsynte, helhetlige og varige løsninger og at oppdragene våre skal bidra til å nå samfunnsøkonomiske, miljømessige og sosiale mål.

Les mer

 • Finansielle mål

 • Sosiale mål

 • Miljømål

Finansielle mål

Vi skal opprettholde ledende markedsposisjoner og oppnå 4 – 6 % årlig lønnsom vekst i omsetning.

Vi skal styrke våre konkurransefortrinn og lønnsomhet og har ambisjon om 5 % margin på slutten av strategiperioden.

Sosiale mål

Vi skal være en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler ny innsikt.

Vi skal være en kunnskapsrik pådriver inn i samfunnsdebatten.

Miljømål

Vi skal være den foretrukne rådgiver i planlegging og utforming av et bærekraftig samfunn.

Vi skal være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i egen drift.

Utvalgte høydepunkter fra 2022

Oppstart detaljprosjektering for avløpsrenseanlegget på Kvasnes

Les mer

Rent hav – arbeidsverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling i Norge

Les mer

Arendalsuka: Fremtidens rådgivere – for hvem og for hva?

Les mer

Oslofjordens nye øylandskap

Les mer

Klimakost gjør klimaregnskap enkelt

Les mer

Åpning av Manglerud bad og aktivitetshus

Les mer

Parallelloppdrag Paradis Stavanger

Les mer

Markeveien 1 – Nytt kontor i Bergen

Les mer

Asplan Viak skal bearbeide planforslaget for Lilletorget

Les mer

Rekordmange møtte opp til Moldeprosessdagene

Les mer

Nye Langøyene – øya åpnet for publikum igjen i mai 2022

Les mer

Asplan Viak tester sirkulære jordblandinger gjennom prosjektet AV jord+

Les mer

 

 

NTNU Campussamling – Fremtidens universitet

Les mer

Asplan Viak lager byggeplan for den nye Innherredsveien

Les mer

Et verktøy for hele landet

Les mer

Rekordår for grunnvarme

Les mer

Om året som gikk

Styrets årsberetning

 • Ingelise Arntsen

  Styreleder

  I en verden som er i rask utvikling kreves det at selskap både har evne til å endre seg og til å levere langsiktig og bærekraftig verdi for kundene og samfunnet. Styret er svært tilfreds med den innsats som gjøres for å levere på Asplan Viaks strategi som setter høye ambisjoner for selskapet.

  Asplan Viak vil fortsette med å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom de oppdragene som utføres og ha fokus på alle tre bunnlinjer: økonomi, miljø og samfunnsansvar. Det er målsettingen å vokse mest innenfor områder med størst betydning for bærekraft og der Asplan Viak har spesielt gode forutsetninger for å bidra med sin kompetanse og erfaring.

  Les styrets årsberetning her

Nøkkeltall

Stiftelsen Asplan