Dette er Asplan Viak

Scroll nedover
Foto: Asplan Viak

Asplan Viak har i over 60 år vært med på å forme samfunnet vi lever i. Som et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan-, arkitektur- og ingeniørfag, tar vi alltid en helhetlig tilnærming til prosjekter og har ekspertise innen alle faser. Vi tror på at tverrfaglighet er nøkkelen til nyskapende og bærekraftige løsninger, og jobber derfor alltid på tvers av fagområder.

Vi er et dedikert og kunnskapsrikt selskap med 1300 ansatte som er til stede over hele landet på 32 kontorer. Som en del av Stiftelsen Asplan, kan vi garantere uavhengighet og høy faglig integritet. Eierformen gjør at alle ansatte har stor innflytelse på valg av styremedlemmer i stiftelsens styre, og resultatene av vårt arbeid bidrar til å styrke konsernet.

Vårt mål er å skape varige verdier for et samfunn i stadig endring. Vi utvikler og anvender vår ekspertise for å sikre at kunder og samfunn tar kvalitetsbaserte beslutninger og løsninger. Som en kompetansebasert organisasjon, investerer vi i våre ansatte og deres kompetanse. Vi er også en lærende organisasjon som aktivt deler ny innsikt og kunnskap.

Vi tar ansvar for å skape verdi for oss selv og våre kunder gjennom økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Vi forplikter oss til å sette av 4 % av vår omsetning til bærekraftig innovasjon og utvikling. Gjennom vårt arbeid for kundene våre, tar vi ansvar for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Les vår arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt 2023

Asplan Viak og innovasjon

Vi går foran og viser vei i utviklingen av nye metoder og løsninger. Det krever at vi satser ressurser på å utvikle våre medarbeidere og våre egne FoU-prosjekter. Vi har en kultur der høy kompetanse, nytenking og modighet blir verdsatt og oppmuntret. Asplan Viak er en organisasjon som kontinuerlig utvikler våre tjenester og produkter. For å sikre nye posisjoner og konkurransefortrinn, inkludert ny innsikt og nye forretningsmodeller, blir 3,5 % av omsetningen allokert til utvikling.