Bærekraft målt gjennom trippel bunnlinje

Asplan Viak bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom rådene vi gir til kundene våre om hvordan de skal planlegge og bygge. Løftet til kundene våre er at vi skal levere fremsynte, helhetlige og varige løsninger og at oppdragene våre skal bidra til å nå samfunnsøkonomiske, miljømessige og sosiale mål.

Selskapets resultater måler vi på en trippel bunnlinje som inkluderer økonomiske resultater, effekt på miljøet og den sosiale påvirkningen på samfunnet.

De overordnede markedsmålene våre bygger på selskapets styrker og gjenspeiler ambisjonen om å spille en sentral rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling. Asplan Viak skal være:

  • Den fremste rådgiveren innen strategisk analyse og bærekraftig samfunnsutvikling
  • Samfunnets viktigste pådriver for varige og fremsynte løsninger for vann og samferdsel
  • Den ledende arkitekten og rådgiveren i byggeprosjekter med høye bærekraftsmål
  • Fremst i å nytte og levere stedfestet informasjon og tjenester til bærekraftig utvikling
  • Komme med nye løsninger

Vi vil skape varige verdier for et samfunn som stadig endrer seg, og vi vil gjøre det sammen med kundene våre.

Derfor skal 3,5 prosent av omsetningen gå både til å videreutvikle tjenestene våre for å løse de viktigste utfordringene i samfunnet fremover, og til aktivt å dele innsikt fra oppdrag, forskning og utvikling ved at vi deltar i samfunnsdebatten og i ulike nettverk.

Vokse i omsetning

Med ledende kompetanse innen våre fagområder skal vi fortsette å styrke posisjonen vi har og ta markedsandeler innen de strategiske målområdene våre. Vi skal ha 4-6 prosent årlig vekst i omsetning og en forbedret resultatmargin gjennom strategiperioden.

Rydde i eget hus

Vi skal selv være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i vår egen drift.

Kontordrift, innkjøp av tjenester og reiser er våre største fotavtrykk, og vi setter av 0,5 prosent av omsetningen vår til å finne gode løsninger for å redusere dette fotavtrykket.